Prijave za sudjelovanje na OSCON-u

Ukoliko želite sudjelovati na sljedećem OSCON-u, pratite nas na društvenim mrežama i povremeno provjeravatje našu web stranicu jer ćemo sve zainteresirane tim putem obavijestiti o otvorenju prijava za 2021.