Pravne informacije

Ustanova Medicinski fakultet Osijek kao vlasnik web stranice www.oscon-mefos.com navodi sljedeće pravne informacije sukladno Zakonu Republike Hrvatske.

Osnovne informacije

Naziv ustanove: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, HR-31000 Osijek, Hrvatska

Kontaktni podaci

E-pošta: info@oscon-mefos.com

Nadležni sud

Naziv suda: Trgovački sud u Osijeku
MBS: 030061412
OIB: 16214165873

Podaci o banci

Ime banke: Addiko Bank d.d.
Sjedište banke: Slavonska avenija 6 , HR-10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR0825000091102014297
SWIFT: HAABHR22

Autorska prava i zasluge

Sadržaj web stranice: Medicinski fakultet Osijek i Organizacijski odbor OSCON-a
Fotografije: Vedran Ristić (Flickr)