Što je OSCON?

Osječki studentski kongres – OSCON je međunarodni kongres translacijske medicine studenata i mladih liječnika.

Projekt je pokrenuo Studentski zbor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku akademske godine 2018./2019.

Translacijska medicina temelji se na bliskoj suradnji između temeljnih i kliničkih istraživanja u svrhu bržeg i efikasnijeg implementiranja novih otkrića u kliničku praksu, što otvara vrata razvitku personalizirane medicine.

Cilj kongresa je razmjena ideja te upoznavanje studenata i mladih liječnika s važnošću povezivanja temeljnih i kliničkih znanosti, kao i sklapanje novih poznanstava, koja će omogućiti bolje buduće suradnje. Stoga sve zainteresirane pozivamo da se prijave i sudjeluju na OSCON-u. Za više informacija o tome kako se prijaviti i sudjelovati posjetite karticu „Upute“.

Donatori

Voljeli bismo se zahvaliti svim suradnicima i donatorima koji su nam pomogli pri organizaciji kongresa OSCON 2019. i radujemo se novim suradnjama na OSCON-u 2020.