Registracija

REZERVIRAJTE SVOJE MJESTO!

Registraciju su dužni obaviti i pasivni i aktivni sudionici OSCON-a.