Privola

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Medicinski fakultet Osijek kao Voditelj obrade zaprima osobne podatke koji su poslani s web stranice www.oscon-mefos.com (dalje u tekstu web stranice) koji će biti prikupljeni radi obrade u niže navedene svrhe.

Prihvaćanjem ove Privole smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Voditelju obrade kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Podaci se prikupljaju radi obrade za sljedeće svrhe:

  • procesuiranje upita poslanih kontaktnim opcijama navedenim na web stranici
  • statističke analize posjeta web stranici

Ova privola vrijedi do opoziva ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je dana. Osobni će podaci biti brisani i njihova će obrada prestati.

S Vašim osobnim podacima postupat ćemo sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR, EU 2016/679) i Zakonu provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/2018, uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Čuvamo povjerljivost Vaših osobnih podataka te je pristup osobnim podacima omogućen samo onim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su propisani Uredbom i Zakonom o provedi Uredbe.

 

Voditelj obrade

Medicinski fakultet Osijek 
Josipa Huttlera 4 
HR-31000 Osijek 
Hrvatska

 

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

E-pošta: info@oscon-mefos.com

 

Odustajanje od privole

Napominjemo da u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinških aktivnosti usmjerenih prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti osobno dolaskom na gore navedenu adresu ili e-poštom. Također, prigovor možete uložiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

 

Izmjena odrednica privole

U slučaju promjena ove Izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene Politike privatnosti.

Sadržaj ove Privole je zadnji put promijenjen 2018-11-12.