Impresum

Pravne informacije

Ustanova Medicinski fakultet Osijek kao vlasnik web stranice www.oscon-mefos.com navodi sljedeće pravne informacije sukladno Zakonu Republike Hrvatske.

 

Osnovne informacije

Naziv ustanove: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek 
Adresa: Josipa Huttlera 4, HR-31000 Osijek, Hrvatska

 

Kontaktni podaci

E-pošta: info@oscon-mefos.com 

 

Nadležni sud

Naziv suda: Trgovački sud u Osijeku 
MBS: 030061412 
OIB: 16214165873

 

Podaci o banci

Ime banke: Addiko Bank d.d. 
Sjedište banke: Slavonska avenija 6 , HR-10000 Zagreb, Hrvatska 
IBAN: HR0825000091102014297 
SWIFT: HAABHR22

 

Autorska prava i zasluge

Sadržaj web stranice: Medicinski fakultet Osijek i Organizacijski odbor OSCON-a 
Fotografije: Vedran Ristić (Flickr)