Registration  passive participant

Ime i prezime*
OIB*
Kod ambasadora
Adresa*
Broj mobitela ili telefona*
E-pošta*
Sveučilište*
Fakultet*
Vaše zanimanje*
Vrsta sudionika*

Slanjem prijave putem ovog obrasca dajete svoju Privolu za prikupljanje i obradu podataka u skladu s našom Politikom privatnosti.

Registrirajte se
Name and Surname*
E-mail*
Ambassador code
Phone number*
University*
Faculty*
Profession*

By sending a message via this contact form you provide your Consent for data collection and processing in accordance with our Privacy policy.

Register